Kdo a kontakt


Jan Pálka

Pepe Rafaj
Manifest jednoduchého bankovnictví je činností Jana Pálky a Pepe Rafaje. Je to naše soukromá aktivita. Byli jsme u začátků Expandia Banky (později eBanky) a u začátků mikroplateb (I LIKE Q). V obou případech hráli při návrhu systémů velkou roli jejich uživatelé. Stejně přistupujeme k Manifestu.

Manifest jednoduchého bankovnictví směřujeme především na bankéře. Není pro ně konkurencí, nebo hrozbou. Je to "pouze" idea bankovních služeb, jak si je představují jejich klienti.

Kontakt na nás:
Jan Pálka - palka@keyelements.org
Pepe Rafaj - LinkedIn, pepe.rafaj@gmail.com